Tiến độ xây dựng Vinhomes Smart City tháng 7/2020

Vườn Nhật Vinhomes Smart City

Tiến độ xây dựng Vinhomes Smart City tháng 7/2020 được cập nhật ngày 13/7/2020. Tiến độ thi công dự án Vinhomes Smart City chi tiết từng phân khu.

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG VINCOM MEGA MALL

Tiến độ Vinhomes Smart City tháng 7/2020
Tiến độ Vinhomes Smart City tháng 7/2020
Vườn Nhật Vinhomes Smart City
Vườn Nhật Vinhomes Smart City

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG PHÂN KHU THE SAPPHIRE 1 VÀ 2

Tiến độ thi công nhà để xe Vinhomes Smart City
Tiến độ thi công nhà để xe Vinhomes Smart City
Tiến độ xây dựng phân khu S1 S2 Vinhomes Smart CityT
Tiến độ xây dựng phân khu S1 S2 Vinhomes Smart City
Tiến độ xây dựng phân khu S1 S2 Vinhomes Smart City tháng 7/2020
Tiến độ xây dựng phân khu S1 S2 Vinhomes Smart City tháng 7/2020
Tiến độ xây dựng phân khu S1 S2 Vinhomes Smart City tháng 7/2020
Tiến độ xây dựng phân khu S1 S2 Vinhomes Smart City tháng 7/2020
Tiến độ xây dựng The Sapphire 1 và 2 Vinhomes Smart City tháng 7/2020
Tiến độ xây dựng The Sapphire 1 và 2 Vinhomes Smart City tháng 7/2020
Tiến độ xây dựng tiện ích nội khu The Sapphire 1
Tiến độ xây dựng tiện ích nội khu The Sapphire 1
Tiến độ xây dựng tiện ích nội khu The Sapphire 2
Tiến độ xây dựng tiện ích nội khu The Sapphire 2

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG PHÂN KHU THE SAPPHIRE 3 – SAPPHIRE PARKVILLE (S4)

Tiến độ xây dựng tiện ích nội khu The Sapphire 3
Tiến độ xây dựng tiện ích nội khu The Sapphire 3
Tiến độ xây dựng Sapphire Parkville (S4)
Tiến độ xây dựng Sapphire Parkville (S4)
Tòa S4.01 Vinhomes Smart City
Tòa S4.01 Vinhomes Smart City
Tòa S4.01 Vinhomes Smart City
Tòa S4.01 Vinhomes Smart City

CÔNG VIÊN TRUNG TÂM VINHOMES SMART CITY

Công viên Vinhomes Smart City
Công viên Vinhomes Smart City

VIDEO TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG VINHOMES SMART CITY THÁNG 7/2020

VIDEO KHÁM PHÁ ĐẶC QUYỀN GIAO THÔNG CỦA CƯ DÂN VINHOMES SMART CITY

Xem thêm:

  1. Phân khu The Sapphire 1 và 2
  2. Phân khu The Sapphire 3
  3. Phân khu The Sapphire 4
  4. Kênh Video Vinhomes Channel