PHÂN KHU THE SAPPHIRE 1 và 2

Mặt bằng căn hộ phân khu Sapphire 1 & 2

Mặt bằng phân khu S1 S2 Vinhomes Smart CIty
Tòa S1.01 Vinhomes Smart CIty
Mặt bằng tòa S2.03 Vinhomes Smart City
Tòa S2.05 Vinhomes Smart City

Xem thêm: 

NHẬN BÁO GIÁ VÀ THĂM NHÀ MẪU
    Phân khu The Sapphire 1 gồm 5 tòa căn hộ là: tòa S1.01, tòa S1.02, tòa S1.03, tòa S1.05 và tòa S1.06.

    Phân khu The Sapphire 2 gồm 4 tòa căn hộ là: tòa S2.01, tòa S2.02, tòa S1.03, tòa S2.05